PROCEDURE WOONRUIMTES

 

 

1. De wachtlijst.

Om te beginnen moet je op de wachtlijst staan. Deze lijst is enkel bedoelt om te weten wie er in Burgers willen wonen/werken. Het is dus niet zo dat mensen die zich het eerst hebben aangemeld, ook als eerste een vrijgekomen ruimte krijgen aangeboden.

Meld je aan voor de wachtlijst via het mailformulier.

2. Infoblad.

Als je je hebt aangemeld, ontvang je het infoblad. Indien je dan nog steeds geintereseert bent, neem je contact op met de wachtlijstcoördinator.
Je wordt dan uitgenodigd voor een aannamegesprek bij de maandelijkse algemene ledenvergadering.

3. Algemene ledenvergadering.

Tijdens het aanname gesprek licht je je motivatie toe, waarom je in Burgers wil komen wonen of werken, en kunnen mensen je vragen stellen. In deze vergadering wordt besloten of je op de wachtlijst komt of niet.

4. De wachtlijst

Na een maand, als de beslissingen van de vorige vergadering definitief worden, krijg je bericht. Als dat positief is, dan wordt je gevraagt je motivatie vast te leggen en op te sturen.
Als er een ruimte vrijkomt, gaan de mensen van die verdieping of woongroep iemand kiezen voor een gesprek. Zij kiezen degene die de ruimte krijgt.